OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 10. st. 1. – 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14)
Obavještavamo potrošače da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu:
– dostaviti poštanskim putem na adresu: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Buzet, RJ Rasadnik Frančeskija, Frančeskija 50,
52475 Savudrija

– poslati putem e-maila na: rasadnik-franceskija@hrsume.hr

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora.
U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.