Za sve komentare, upite ili reklamacije obratite nam se s povjerenjem, odgovorit ćemo Vam u najkraćem roku.

Telefon:
052/737-015 od ponedjeljka do petka između 07:00 i 15:00 sati

E-mail: rasadnik-franceskija@hrsume.hr

Adresa:
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb
UŠP Buzet
RJ Rasadnik Frančeskija
Frančeskija 50
52475 Savudrija