Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior – obični jasen je listopadno stablo do 40 m visine i promjera debla do 1,7 m. Krošnja je okruglasta, nepravilna i prozračna. Raste na dubokim, svježim, plodnim, vapnenačkim i glinastim tlima. Sadi se kao ukrasno stablo, u vrtovima, parkovima i perivojima, kao pojedinačni primjerci u grupama ili u drvoredima. Vrlo brzo raste.

Share this: