Cotoneaster dammeri var. radicans

Cotoneaster dammeri var. radicans – puzava mušmulica je vazdazeleni pokrivač tla koji ne prelazi visinu od 0,40 m. Horizontalno položene grane duge i do 1 m nose sitno ovalno lišće i sitne crvene plodove koji sazrijevaju u jesen. Zahvalne su za sadnju na padinama koje je teško održavati redovitom košnjom.

Share this: