Acer platanoides ‘Drumondii’

Acer platanoides ‘Drumondii’ – javor mliječ ‘Drumondii’ je listopadno drvo. Raste do 7-8 m u visinu i 5-6 m u širinu. Dobro podnosi vapnenačko tlo (plitko tlo ispod kojeg su vapnenačke stijene) te je sporog rasta. Zbog plitkog korijenskog sustava treba izbjegavati sadnju blizu kuća i betoniranih staza. Traži sunčane i umjereno sjenovite položaje.

Share this: